Skriv ut
Snabbfakta
Fanérklocka
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Svepteknik
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 4-5 v.
Material
2-3 mm fanér
Uppgift

Med traditionell svepteknik tillverkas en spännande klocka!

Förberedelser

2-3 mm fanér i något träslag. Gärna björkrot 2-3 mm.
Urverk och svepmallar samt ett tråg eller liknande för att basa träet.
Följ idébladet!