Skriv ut

Undervisningsstöd: Filtisar - min förebild

Förmågor:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Denna uppgift går ut på att låta eleverna arbeta med sin fantasi och göra små filtisar. Eleverna skall inspireras av sina förebilder i livet och deras egenskaper. Låt eleverna göra en mainmap över sina förebilder och deras egenskaper innan de börjar skissa. De skall sedan formge och framttälla sina filtfigurer. De kommer att arbeta med:

 • Mindmap
 • Skissteknik
 • Mönsterkonstruktion (utforma mallar)
 • Välja material
 • Tillverka sina filtisar
 • Redovisa muntligt om sina filtisar

Lektionsplanering

v.1

Introduktion av uppgiften – vad är en förebild är och vad är egenskaper!

Börja göra en mindmap och börja skissa

v.2

Introduktion   Hur tar man ut mallar/mönster till sin figurer?

                           Hur klipper man ut delarna i filttyg?

v.3

Introduktion    Vilka stygn skall jag sy med?

v.4

Arbeta

v.5

Arbeta

v.6

Introduktion    Vad skall finnas med på min redovisning?

Redovisa!