Skriv ut

Undervisningsstöd: Filtisar - min förebild

Förmågor:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

Denna uppgift går ut på att låta eleverna arbeta med sin fantasi och göra små filtisar. Eleverna skall inspireras av sina förebilder i livet och deras egenskaper. Låt eleverna göra en mainmap över sina förebilder och deras egenskaper innan de börjar skissa. De skall sedan formge och framttälla sina filtfigurer. De kommer att arbeta med:

 • Mindmap
 • Skissteknik
 • Mönsterkonstruktion (utforma mallar)
 • Välja material
 • Tillverka sina filtisar
 • Redovisa muntligt om sina filtisar

Lektionsplanering

v.1

Introduktion av uppgiften – vad är en förebild är och vad är egenskaper!

Börja göra en mindmap och börja skissa

v.2

Introduktion   Hur tar man ut mallar/mönster till sin figurer?

                           Hur klipper man ut delarna i filttyg?

v.3

Introduktion    Vilka stygn skall jag sy med?

v.4

Arbeta

v.5

Arbeta

v.6

Introduktion    Vad skall finnas med på min redovisning?

Redovisa!