Skriv ut
Elevuppgift
Flagga år 7-9

Du får lära dig:

  • Om olika material och hur man kan kombinera dessa
  • Hur man bl.a. löder, bockar och borrar i metall
  • Hur man kan utvärdera sin insats på ett bra sätt
  • Att uttrycka sig i ett slöjdföremål.


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön.


Uppgift:

Du får tillverka en flagga med konsol (hållare på vägg). (Ev. tema berättar läraren om)(
Du kommer att få instruktioner i hur man bearbetar metallkonstruktionen och sammansättning av metalldelarna.
I själva flaggan (och ev. i träkonsolen) ska du själv skapa ett uttryck som blir så tydligt som möjligt.
Du kommer sedan att få redovisa och resonera kring dina val och motivera dessa.