Skriv ut

Undervisningsstöd: Flagga år 7-9


Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Tanken är att eleven arbetar i båda slöjdarterna och arbetet kan säkert ta upp till en termin beroende på elevens kunnande såklart.
I det ”hårda” slöjdandet är det mestadels en fråga om att lära sig några nya tekniker och att arbeta i metall.
Här får eleven pröva på att borra, bocka och bl.a. löda i metall.
Själva lödningen går bra att instruera i grupp så att de själva sedan kan utföra den.
Bäst är om man har tillgång till en gasolbrännare. Det finns ofta små gasolbrännare som är lätta och säkra att hantera i de flesta NO salar.
Har man bara filat underdelen på röret jämnt så är lödningen relativt okomplicerad.
Ytterligare stöd till detta finns i idébladet.
I det textila arbetet handlar det om att tillverka själva flaggan. Här finns möjlighet för eleverna att påverka projektets uttryck.
Utifrån ett valt tema kan eleverna arbeta med symboler, färg, form och material på ett kreativt sätt.
Lämpliga tekniker är lappteknik och applikation. Ett tips är att låta eleverna testa båda teknikerna i en ”workshop” under ett lektionstillfälle innan de formger sin egen flagga. De har då färska kunskaper i teknikerna och känner till var svårigheterna ligger. Eleverna får på så sätt möjlighet att arbeta mer självständigt under formgivningen och framställandet av sin flagga.