Skriv ut

Undervisningsstöd: Flaggor som inspiration

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

I uppgiften går vi igenom följande:

 • Lappteknikens historia
 • Skissteknik – vad skall vara med på en skiss?
 • Hur man syr lappteknik
 • Färglära
 • Vad man skall tänka på när man klipper ut tyger
 • Att tänka på när man redovisar något muntligt
 • Materialkunskap - Bomull

Jag som lärare vill ha in följande:

 • Bild på vald flagga
 • Skiss på lapptekniken
 • Slöjdföremålet
 • Muntlig redovisning av ert arbete utifrån färdiga frågor

Planering

v.1

Uppstart/genomgång av uppgiften – val av flagga –skiss - val av lappteknik
Avsluta med - Klura ut lapptekniks mönster

v.2

Genomgång – utklipp av tyg

Leta material – klipp till

v.3

Genomgång av Färglära

Börja sy

v.4

Sy

v.5

Sy

v.6

Genomgång av materialet bomull

v.7

Sy

v.8

Sy – stoppa – sy för hand

v.9

Redovisning muntligt för klassen