Skriv ut
Snabbfakta
Gamla jeans
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Återbruk
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 7 v.
Material
Gamla jeans, pärlor, band, vadd mm.
Uppgift

Uppgiften går ut på att eleverna får en inblick hur vi bidrar till att vår jord försämras samt att de även kommer att få återskapa ett slöjdföremål av gamla jeans. Eleverna får undervisning om modevärdens baksida, som handlar om hur olika arbetare har det i andra delar av världen där klädindustrin är som störst. Vi kommer att diskutera vad vi som konsumenter kan göra för att bidra till en bättre arbetsmiljö för arbetarna samt om hur klädernas produktionskedja ser ut.

Vad kan vi göra för att kläderna kan få en längre livstid?

 

Förberedelser

Det är bra om eleverna, till första lektionen, tar med sig gamla jeans som ändå skall slängas.  Jag brukar även mejla ut till all personal på skolan och fråga om de skulle vilja skänka sina kasserade gamla jeans till detta projekt.