Skriv ut

Undervisningsstöd: Gamla jeans

Förmåga att utveckla

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,
 •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Centralt innehåll åk 7-9

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

När eleverna skall redovisa och diskutera i mindre grupper, ger jag dem en Ipad för att de skall spela in deras muntliga redovisningar.
På så sätt kan jag i lugn och ro lyssna igenom senare och bedömma deras arbetsprocess och deras diskussioner.

Länktips:

Vi handlar, vem betalar?

Jeans process (rolig steg för steg hur man syr ett par jeans)

Become a jeans expert

Lektionsupplägg:

v.1

Uppstart

Genomgång

 • Power Point
 • Uppgiftsbeskrivning
 • Hur skall en skiss se ut

Skissa och välj material

v.2

Se filmsnutt – hur man syr ett par jeans

Skissa och börja framställa

v.3

Framställa

v.4

Framställa

v.5

Framställa

v.6

Redovisa i mindre grupp om arbetsprocessen muntligt.

Förbered först själv 30 min sedan i mindre grupp, spela in på Ipad.

v.7

Se filmen "vi handlar vem betalar?" – diskutera i mindre grupp utifrån diskussionsfrågorna – spela in på Ipad.