Skriv ut

Undervisningsstöd: Gamla jeans

Förmåga att utveckla

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 •  Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 •  Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.

När eleverna skall redovisa och diskutera i mindre grupper, ger jag dem en Ipad för att de skall spela in deras muntliga redovisningar.
På så sätt kan jag i lugn och ro lyssna igenom senare och bedömma deras arbetsprocess och deras diskussioner.

Länktips:

Vi handlar, vem betalar?

Jeans process (rolig steg för steg hur man syr ett par jeans)

Become a jeans expert

Lektionsupplägg:

v.1

Uppstart

Genomgång

 • Power Point
 • Uppgiftsbeskrivning
 • Hur skall en skiss se ut

Skissa och välj material

v.2

Se filmsnutt – hur man syr ett par jeans

Skissa och börja framställa

v.3

Framställa

v.4

Framställa

v.5

Framställa

v.6

Redovisa i mindre grupp om arbetsprocessen muntligt.

Förbered först själv 30 min sedan i mindre grupp, spela in på Ipad.

v.7

Se filmen "vi handlar, vem betalar?" – diskutera i mindre grupp utifrån diskussionsfrågorna – spela in på Ipad.