Skriv ut
Elevuppgift
Gamla jeans

Du får lära dig:

 • Hur man tillverkar jeans
 • Hur arbetsmiljön ser ut för många arbetare som arbetar med att skapa våra kläder
 • Vad man kan tänka på för att kläderna skall få en längre livsstil
 • Hur mycket resurser det går åt för att skapa våra kläder
 • Ord och begrepp som berör ämnet


Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
 • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

Uppgift:

Ni kommer att få en inblick i hur vi bidrar till att vår jord försämras.  Ni får lära er om hur arbetare som syr våra kläder har det i andra delar av världen där klädindustrin är som störst. Vi kommer att diskutera vad vi som konsumenter kan göra för att bidra till en bättre arbetsmiljö för arbetarna samt om hur klädernas produktionskedja ser ut. Vi kommer även prata om hur vi kan ge våra kläder en längre livsstil.
Utifrån dessa förkunskaper får ni sedan återskapa ett slöjdföremål av galma jeans. Slöjdprocessen redovisar vi muntligt i små grupper.