Skriv ut

Undervisningsstöd: Hängare

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  • Utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet,

 Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.


Huvudsyftet med denna uppgift blir att lära eleven fler verktyg, material och tekniker i framställandet av ett slöjdföremål.

Jag förbereder med 10 mm spånplattor som grund. Jag använder just spånplatta för att det är ett bra material att lära sig
fila i då det inte finns någon fiberriktning att ta hänsyn till.
Vi pratar lite om just spånplatta som material och var hittar vi den i hemmet? Vad finns det för andra skivmaterial?
Vad påverkar val av dessa? (hållfasthet, utseende, pris etc.)
 
Eleverna får instruktionen att tänka ut en form som ryms på en A 4 yta.
De får 3 viktiga förhållningspunkter:
1. Rita inte för smala former (spånplattan kan lätt gå sönder då).
2. Rita stort inom ytan.
3. Rita inte för krångligt (det blir svårt när de ska såga för hand).

Vi brukar först spåna tillsammans om lämpliga former. Hjärtan, fordon, bokstäver, frukter, moln, djurhuvuden, fjäril, blomkronor eller bara abstrakta former? Det finns en mängd områden att arbeta med. Tänk bara på ovan nämnda 3 punkter!

Jag brukar också maximera antal träknoppar och vi pratar om var de lämpligast kan placeras. Passa även på att instruera i hur man målar. Det är inte självklart hur man målar kanter snyggt och vad grundmålning innebär? Rengöring av penslar är viktigt och hur man med tejp kan ordna effekten av raka linjer när man använder flera färger. Hur hänger man upp föremålet?
Jag brukar använda tavelhängare och 9 mm nubb.

Slutligen värderar vi arbetsprocessen muntligt och går igenom vad som var svårt och vad som hade kunnat göras på ett annat sätt etc.
Som ett stöd för både lärare och elev att använda finns idébladet för Hängare som följer med pärmen.