Skriv ut
Snabbfakta
Halv åtta hos oss
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä/metall + Textil + HKK
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
8-10 v.
Material
Allt möjligt inom trä, metall och textil
Uppgift

Det här är en variant på uppgiften Vår meny på eget vis.  Denna samverkansuppgift innefattar Trä/metall/textil/HKK där man arbetar i grupp om 3-4 st.
Här drar eleverna lott om ett geografiskt område. Vi erbjöd Norden, Nordamerika, Asien och Sydeuropa.
Därefter väljs en typisk maträtt från detta område som i HKK ska näringsberäknas samt lagas och i slöjden illustreras i olika hårda och mjuka material.
Eleverna berättar om processen i en digital loggbok samt individuellt även skapar en moodboard över sitt område.
Gruppen kommer att ta bild på den maträtt de lagar som sedan ska finnas med på utställningen.
Tips: Man kan givetvis även inkludera språkämnena om man så vill.

Förberedelser

Försök att erbjuda en mängd olika material och tekniker för variationens och breddens skull.
Lind är ett bra träslag att forma så det bör finnas till hands.