Skriv ut

Undervisningsstöd: Halv åtta hos oss

Förmågor att utveckla:  

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.    

Vi pratade oss samman med Hem- och konsumentläraren som satte upp mål för vad hen ville ha ut av uppgiften.
Därefter gjorde vi slöjdlärare samma sak och tillsammans presenterade vi uppgiften för eleverna vid första samlingstillfället.
Då visade vi också vad en moodboard var och hur man kan använda en sådan.
Vi visade även vad vi ville ha ut av deras loggboksskrivande.
Vi delade själva upp grupperna för att få så bra sådana som möjligt men vi lät grupperna komma fram och dra lott om de 4 olika områdena. Det tyckte de var roligt!
Dessa kan ju varieras men vi samtalade med HKK-läraren så att det blev bra områden att hämta maträtter ifrån så att man kunde laga dessa i hemkunskapen.
Vi var noga med att instruera eleverna att dela upp livsmedlen jämnt så att det fanns möjlighet att tolka och illustrera dessa. 
Vi pratade sedan om hur man t.ex. kan tillverka sås i olika material? små ärtor?... och annat som var klurigt.
Såser kunde tillverkas både av tunn, brun tovad ull eller varför inte en formad tunn plåt? Ärtor kunde göras av trä+lim blandat till ett slags spackel! 
Vi tillät dem även att göra egna uppläggningsfat där alternativet annars är att låna tallrikar i matsalen. Det täljdes även ätpinnar och smiddes grillspett.
För att formge livsmedel i trä behövdes lind som är lättare att forma. 
Vi sa till eleverna att inte välja den lättaste vägen utan var man färdig kunde man göra ytterligare ett salladsblad fastän någon redan gjort det. 
Detta för att varje elev då hade en bredd av kunskaper/livsmedel när uppgiften avslutades.
Givetvis hade vi en fin utställning som uppskattades mycket av skolans elever och våra kollegor.
Det är också viktigt att föra lektionskommentarer som lärare då elever rörde sig mellan slöjdsalarna och vissa elever kan då lätt bli "osynliga" av olika anledningar.

Lycka till!