Skriv ut
Elevuppgift
Halv åtta hos oss

Du kommer lära dig:

 • Hur man gör en moodboard och vad man har en sådan till
 • Olika hantverkstekniker för att naturtroget kunna illustrera olika livsmedel
 • Om olika material och dess användningsområden
 • Hur man skall tänka för att slöjdföremålen skall se naturtrogna ut
 • Hur man för en loggbok/ger en muntlig redogörelse på ett välutvecklat sätt
 • Att samarbeta 

Du kommer bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

Uppgift:

          Gruppen: Inom ett geografiskt område ska din grupp välja ut en typisk maträtt för detta område.
          Ni ska dela upp maträttens livsmedel inom gruppen och därefter skapa dessa i olika hårda och mjuka material.
          Fördela så att alla får likvärdiga utmaningar och rätten ska bestå av både mjukt och hårt.
          Ni kan ev. även skapa redskap som har med rätten att göra såsom ätpinnar, grillspett eller skärbrädor.
          Gruppen ska skriva ut en meny där det ska framgå vad det är för rätt, vilket område den kommer ifrån, vilka gruppens medlemmar är
          och lägg till en bild på den maträtt ni lagade i HKK. Detta ska finnas med på den avslutande utställningen.
          Namnge eller för noggrann kontroll på vem som gjort vad i gruppen. Samarbeta!
          Individuellt: Du för kontinuerligt en loggbok i en digitala portal. Lägg gärna in bilder löpande under processen. 
          Du ska presentera en Moodboard om ditt geografiska område.
          Håll ordning på vad just du gjort och låt läraren få veta detta.