Skriv ut
Snabbfakta
Hylla
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 8 v.
Material
Furuträ förslagsvis.
Uppgift

Eleven ska tillverka en hylla som ska anpassas efter vad den ska användas till.
I vårt fall erbjöd vi eleverna att välja mellan att tillverka en hylla för kryddor, tidningar, pocketböcker, priser, kaffe/temuggar eller kokböcker.

Förberedelser

Ta med och visa upp de valbara föremålen som hyllan ska anpassas efter så att eleverna kan måttsätta hyllan efter det som väljs.
Se till att förbereda sammansättningstekniker genom att visa upp alternativen i exempelbitar. (skruvning, limning, centrumtappar och ev. mer avancerade metoder om man vill)