Skriv ut

Undervisningsstöd: Hylla

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg
  och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i
  arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 •  Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


 

Efter att uppgiften är beskriven får eleverna välja bland de föremål läraren tagit fram. Detta för att ge utmaningen att behöva anpassa mått och design efter något utvalt.
Jag låter eleverna söka inspiration på internet men säger som oftast att låt dig inspireras men kopiera inte!
Jag vill inte hitta något exakt likadant om jag söker på ordet hylla på Google brukar jag säga till dem!
Tala om att man kan formge eller tillsätta detaljer som på något sätt som kan kopplas ihop med föremålet man valt. Ex. hyllsidan ser ut som en kryddburk i profil eller att man tillverkar ett bokstöd eller sätter dit krokar så att muggar båda kan stå och hänga på hyllan. Kanske kan man ”öppna dörrar” för att använda sig av snören, klädnypor etc. Få dem att tänka utanför den berömda boxen.

Jag börjar första lektionen med att visa sammansättningsmetoderna skruvning, limning och rundtapp. Finns det fler som man vill erbjuda? Kan man kombinera dem? Vi pratar om varför någon är bättre än någon annan eller vad som är starkast eller snyggast? Vad är viktigast i det fallet?

Diskutera gärna motsatsorden klumpig-smäcker, oanvändbar-användbar, assymetrisk-symmetrisk och slarvigt-noggrant. Vad är viktigast och vad står orden för?