Skriv ut

Undervisningsstöd: Hylla

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.


 

Efter att uppgiften är beskriven får eleverna välja bland de föremål läraren tagit fram. Detta för att ge utmaningen att behöva anpassa mått och design efter något utvalt.
Jag låter eleverna söka inspiration på internet men säger som oftast att låt dig inspireras men kopiera inte!
Jag vill inte hitta något exakt likadant om jag söker på ordet hylla på Google brukar jag säga till dem!
Tala om att man kan formge eller tillsätta detaljer som på något sätt som kan kopplas ihop med föremålet man valt. Ex. hyllsidan ser ut som en kryddburk i profil eller att man tillverkar ett bokstöd eller sätter dit krokar så att muggar båda kan stå och hänga på hyllan. Kanske kan man ”öppna dörrar” för att använda sig av snören, klädnypor etc. Få dem att tänka utanför den berömda boxen.

Jag börjar första lektionen med att visa sammansättningsmetoderna skruvning, limning och centrumtappning. Finns det fler som man vill erbjuda? Kan man kombinera dem? Vi pratar om varför någon är bättre än någon annan eller vad som är starkast eller snyggast? Vad är viktigast i det fallet?

Diskutera gärna motsatsorden klumpig-smäcker, oanvändbar-användbar, assymetrisk-symmetrisk och slarvigt-noggrant. Vad är viktigast och vad står orden för?