Skriv ut
Snabbfakta
I filmens värld
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
Hel termin
Material
Beror på val av material för eleverna
Uppgift

Denna uppgift går ut på att ni slöjdlärare, tillsammans i båda slöjdarterna, samarbetar utifrån samma tema - "I filmens värld".
Eleverna skissar på 2 olika slöjdföremål i olika material och tekniker som inspirerats utifrån samma film/tv serie.
Ni slöjdlärare väljer sedan vilket föremål som elevens ska framställa av de 2. (eleven placeras därmed i en av slöjdsalarna tills arbetet är färdigt) Syftet med att ni slöjdlärare väljer är att eleverna skall lära sig att arbeta mot en kund. 
En arbetsmodell som kan vara bra att ha som erfarenhet inför arbetslivet framöver.

  

Förberedelser

Inget speciellt!