Skriv ut
Elevuppgift
I filmens värld

Du får lära dig:

 • Att arbeta utifrån ett bestämt tema och formge i olika material
 • Någon form/former av hantverksteknik/tekniker (beror på vad eleverna väljer)
 • Att göra moodboards och varför man gör dessa
 • Att utvärdera på ett bra sätt
 • Slöjdord och begrepp
 • Följa beskrivningar
 • Om olika material
 • Sätta ord på sin inspiration

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
 • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

 

Uppgift 

Ni ska inspireras av en film/tv serie. Utifrån inspirationen skall ni formge två slöjdföremål i valfria tekniker. Ett i mjuka material och ett i hårda material. Ni skall sedan med era skisser sälja in era ideér för oss lärare på bästa sätt, därefter skall vi lärare välja ut bästa genomtänkta och fungerande idé. Denna idé skall sedan framställas och på så sätt får ni en känsla hur det är att arbeta mot en kund. Ni skall lämna in en moodboard där ni redovisar er inspiration med bilder. Ni skall även dokumentera er slöjdprocess i en loggbok, lämna in ert färdiga slöjdföremål i tid och ta ansvar för en bra planering av ert arbete.
Ni ska till sist utvärdera er slöjdprocess i form av en rapport.

Vi vill att ni lämnar in för bedömning:

 • Två skisser (en för mjuka material och en för hårda material) med alla val av material och tekniker
 • En moodboard (digitalt eller klipp och klistra)
 • Dokumentation över er arbetsprocess
 • Ett slöjdföremål
 • Skriftlig utvärdering i form av en rapport