Skriv ut

Undervisningsstöd: I filmens värld

Förmåga att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll åk 7-9
 

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

 

När vi har haft detta tema har vi haft tre lektioner tillsammans med hela gruppen för att eleverna skall få möjlighet att prata med båda slöjdlärarna samt att eleverna får höra samma information.
Lektion 1 - Uppstart - berätta om uppgiften, vad som skall bedömmas, vad som skall lämnas in, upplägg mm + skissa

Lektion 2 - Skissa - kamratrespons

Lektion 3 - Genomgång moodboard - Skisser skall lämnas in (en skiss i mjuka material och en skiss i hårda material) 

Lektion 4 - Vi lärare har delat upp eleverna i vilken slöjdsal eleverna skall vara i.
Om man skall beställa material gör jag det här.

 

Veckoplanering

v.1

Uppstart - Uppgift + PP + förklara progressionen i betygskriterierna + skiss  

v.2

Skissa

v.3  

Skisser lämnas in
Genomgång - moodboard

v.4

Eleverna börjar i respektive sal.
 

v.5   

Moodboards skall lämnas in!

v.6  

 

v.7

 

v.8

 

v.9

Självutvärdering – mitt i terminen

v.10  

Samtal - feed back

v.11   

 

v.12

 

v.13  

 

v.14   

 

v.15

 

v.16   

 

v.17   

Skriva utvärdering i form av en rapport.

v.18   

Allt klart!