Skriv ut

Undervisningsstöd: I filmens värld

Förmåga att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Centralt innehåll åk 7-9
 

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

 

När vi har haft detta tema har vi haft tre lektioner tillsammans med hela gruppen för att eleverna skall få möjlighet att prata med båda slöjdlärarna samt att eleverna får höra samma information.
Lektion 1 - Uppstart - berätta om uppgiften, vad som skall bedömmas, vad som skall lämnas in, upplägg mm + skissa

Lektion 2 - Skissa - kamratrespons

Lektion 3 - Genomgång moodboard - Skisser skall lämnas in (en skiss i mjuka material och en skiss i hårda material) 

Lektion 4 - Vi lärare har delat upp eleverna i vilken slöjdsal eleverna skall vara i.
Om man skall beställa material gör jag det här.

 

Veckoplanering

v.1

Uppstart - Uppgift + PP + förklara progressionen i kunskapskraven + skiss  

v.2

Skissa

v.3  

Skisser lämnas in
Genomgång - moodboard

v.4

Eleverna börjar i respektive sal.
 

v.5   

Moodboards skall lämnas in!

v.6  

 

v.7

 

v.8

 

v.9

Självutvärdering – mitt i terminen

v.10  

Samtal - feed back

v.11   

 

v.12

 

v.13  

 

v.14   

 

v.15

 

v.16   

 

v.17   

Skriva utvärdering i form av en rapport.

v.18   

Allt klart!