Skriv ut
Elevuppgift
Identitet

Du får lära dig:

 • Att göra ett kollage som beskriver din inspiration med bilder
 • Olika textila tekniker, applikation, broderi och textilt tryck med schablon
 • Att följa en arbetsbeskrivning


Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.


Uppgift:

Ni skall efter givna mått formge och framställa en tygkasse där ni med hjälp av olika textila tekniker
visar er identitet i kassens utseende. Vem är ni!
Ni får använda er av valfritt material och jag vill att det ingår en ficka och två handtag. Ni får använda er av applikation, broderi, textilt tryck med schablon samt valfria tekniker till handtagen. Alla kommer att få tillgång till samma tydliga arbetsbeskrivning som ni skall följa.

Detta vill jag ha av er:

 • Ett collage   
 • En tydlig skiss 
 • Din personliga tygkasse
 • En rapport där du beskriver din tanke och din tolkning av inspiration.