Skriv ut

Undervisningsstöd: Identitet

Förmågor att utveckla

 • Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll:

 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Eleverna får använda sig av valfritt material och i designen skall det ingår en ficka och två handtag.
Eleverna får använda sig av dessa textila tekniker:

 • Applikation
 • Textilt tryck med schablon
 • Broderi
 • Valfria tekniker till handtagen

Alla kommer att få samma arbetsbeskrivning som ni skall följa.

Material:

Ytter och innertyg till kassen - enfärgat och mönstrat bomullstyg
Applikation - bomullstyg, vlisofix, transferpapper där man kan skriva ut bilder på från en dator
Broderi – bomullsgarn
Textilt tryck – textil färg, spraylim, schabloner utskrivna i vanligt papper från dator, broderi saxat till att klippa ut schablonerna med
Dekorationer – spets, knappar, band m.m. (beroende vad eleven vill ha)
Handtag – nylånband eller bomullsrep (makramé), bomullstyg, färdiga band

 

Lektionsplanering

v.1

Uppstart
Genomgång av pedagogisk planering, uppgift samt kunskapskrav.

Visa olika inspiration

Genomgång – skiss
Skissa

v.2

Skiss + genomgång kollage

Läxa – skiss + kollage färdig till nästa gång

v.3

Kamratrespons – Skiss + kollage

Klippa ut alla delar

v.4

Genomgång – applikation, textilt tryck och broderi

Sy

v.5

Sy

v.6

Sy

v.7

Sy 

Läxa till nästa vecka – rapportskrivning   

v.8

Sy
Allt skall vara färdigt!

 

Du kan lätt söka på youtube efter arbetsbeskrivningar till en tygpåse eller en texilkass som eleverna kan följa.