Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Kapsylöppnare

Du får lära dig:
 

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

 

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
 • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

1) Du ska tillverka ett grepp/handtag till en kapsylöppnare.
Låt historiska konstbilder, gamla föremål, slöjd från andra länder, konst, arkitektur och design vara utgångspunkter för ditt skapande.
Du ska inspireras men inte kopiera!
Inför- och under ditt processande/skapande ska du funderera över följande motsatsord och försöka förhålla dig till det mest attraktiva området: Klumpig - smäcker, andvändbar - obrukbar, slarvigt - noggrant, 
Ta gärna intryck av- och utgå ifrån kända exempel av konstnärer, formspråk, byggnadsverk, färger, stilar när du formger din kapsylöppnare.
Eftersträva kvalitet i både form och funktion! 

2) Ditt arbete ska föregås av en skiss med arbetet i naturlig storlek.

3) Du ska med valfria digitala hjälpmedel dokumentera ditt processande

4) Det specifika material och de inspirationskällor (personer/designers) du använder vill jag att du letar fakta/information om, och i din dokumentation ska du beskriva dessa. (personfakta, träslag, metaller, övriga material dess miljöpåverkan, hållfasthet och framställning etc.)
Detsamma gäller hur du tänkt inför- och under processandet, dina val av form, material och tekniker.

 Inspiration Samekultur                  Inspiration Picasso