Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Kapsylöppnare

Du får lära dig:
 

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. 
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. 
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. 

 

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
   Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.
 • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.


Uppgift:

1) Du ska tillverka ett grepp/handtag till en kapsylöppnare.
Låt historiska konstbilder, gamla föremål, slöjd från andra länder, konst, arkitektur och design vara utgångspunkter för ditt skapande.
Du ska inspireras men inte kopiera!
Inför- och under ditt processande/skapande ska du funderera över följande motsatsord och försöka förhålla dig till det mest attraktiva området: Klumpig - smäcker, andvändbar - obrukbar, slarvigt - noggrant, 
Ta gärna intryck av- och utgå ifrån kända exempel av konstnärer, formspråk, byggnadsverk, färger, stilar när du formger din kapsylöppnare.
Eftersträva kvalitet i både form och funktion! 

2) Ditt arbete ska föregås av en skiss med arbetet i naturlig storlek.

3) Du ska med valfria digitala hjälpmedel dokumentera ditt processande

4) Det specifika material och de inspirationskällor (personer/designers) du använder vill jag att du letar fakta/information om, och i din dokumentation ska du beskriva dessa. (personfakta, träslag, metaller, övriga material dess miljöpåverkan, hållfasthet och framställning etc.)
Detsamma gäller hur du tänkt inför- och under processandet, dina val av form, material och tekniker.

 Inspiration Samekultur                  Inspiration Picasso