Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Kapsylöppnare

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
  • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

 

Som start förklarade jag syftet och uppdraget att arbeta med det Centrala innehållet och området Arkitektur, konst, design ...etc.
Vi pratade om just dessa områden och tog upp namn på formgivare, konstnärer, kända byggnadsverk och design/designers och kända verk här inom. Eleverna fick se dokumentet med inspirationsbilderna och de fick vidare söka ytterligare inspiration på nätet.
Jag försökte förenkla uppgiften så gott som möjligt genom att föreslå " Utgå ifrån en inspirationskälla (byggnadsverk/konstnär/formgivare etc) och tänk-  Hur skulle t.ex. Picasso designat ett grepp till en kapsylöppnare? Hur skulle Samerna tänkt eller hur ser en öppnare ut om du ska tolka in kinesiska muren i handtaget?" 
Vi diskuterade motsatsorden Klumpig - smäcker, andvändbar - obrukbar, slarvigt - noggrant och att man bör förhålla sig till dem när formar sitt handtag/grepp. Man får inte glömma bort att det är ett funktionellt föremål och ska med lätthet gå att använda.
Jag visade olika sätt att fästa öppnaren i handtaget. Vi använde tvåkomponentslim vilket kräver skyddskläder och handskar samt god ventilation. Eleverna borrade ett hål i handtaget med diameter lika stort som kapsylöppnarens bredd. Sedan slipades 2 kilar av rundstav som limmades i hålrummen samtidigt som de limmade dit öppnaren. (se. bild)
Under nästa lektion (lång torktid) sågades kilarna kortare med lövsågen och överblivet lim filades bort. Till sist ytbehandling av något slag.

Eleverna fick arbeta med trä som basmaterial i handtaget och därefter komplettera med t.ex. läder, metall eller bonoplex för att förstärka uttrycket. De fick utmana sig i valfria tekniker efter att jag återigen inspirerat dem med t.ex. bildhuggning, snideri, täljning och svarvning samt dekorationsförslag i metall (se filmer i Övrigt stöd)

Vi avslutade med en riktigt uppskattad utställning i en av skolans montrar.