Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Kapsylöppnare

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

Som start förklarade jag syftet och uppdraget att arbeta med det Centrala innehållet och området Arkitektur, konst, design ...etc.
Vi pratade om just dessa områden och tog upp namn på formgivare, konstnärer, kända byggnadsverk och design/designers och kända verk här inom. Eleverna fick se dokumentet med inspirationsbilderna och de fick vidare söka ytterligare inspiration på nätet.
Jag försökte förenkla uppgiften så gott som möjligt genom att föreslå " Utgå ifrån en inspirationskälla (byggnadsverk/konstnär/formgivare etc) och tänk-  Hur skulle t.ex. Picasso designat ett grepp till en kapsylöppnare? Hur skulle Samerna tänkt eller hur ser en öppnare ut om du ska tolka in kinesiska muren i handtaget?" 
Vi diskuterade motsatsorden Klumpig - smäcker, andvändbar - obrukbar, slarvigt - noggrant och att man bör förhålla sig till dem när formar sitt handtag/grepp. Man får inte glömma bort att det är ett funktionellt föremål och ska med lätthet gå att använda.
Jag visade olika sätt att fästa öppnaren i handtaget. Vi använde tvåkomponentslim vilket kräver skyddskläder och handskar samt god ventilation. Eleverna borrade ett hål i handtaget med diameter lika stort som kapsylöppnarens bredd. Sedan slipades 2 kilar av rundstav som limmades i hålrummen samtidigt som de limmade dit öppnaren. (se. bild)
Under nästa lektion (lång torktid) sågades kilarna kortare med lövsågen och överblivet lim filades bort. Till sist ytbehandling av något slag.

Eleverna fick arbeta med trä som basmaterial i handtaget och därefter komplettera med t.ex. läder, metall eller bonoplex för att förstärka uttrycket. De fick utmana sig i valfria tekniker efter att jag återigen inspirerat dem med t.ex. bildhuggning, snideri, täljning och svarvning samt dekorationsförslag i metall (se filmer i Övrigt stöd)

Vi avslutade med en riktigt uppskattad utställning i en av skolans montrar.