Skriv ut
Snabbfakta
Klädindustrins baksida!
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjden i samhället
Tid
ca 8-10 v.
Material
Gamla jeans
Uppgift

Denna uppgift går ut på att eleverna skall få en inblick i vad klädindustrin påverkar samt att få
planera och i slutändan anordna en klädbytardag.
Eleverna skall även återskapa något av jeans.

Förberedelser

Eftersom denna uppgift skall utmynna i en klädbytardag är det bra att fråga elevernas lärare om det finns möjlighet att ha denna klädbytardag en dag som passar dem. Detta är ett bra tillfälle att ha ämnesövergripande projekt med NO eller Samhällskunskapen.
Ibland har jag låtit mina åk 7 eller 8 elever (ca 50 st) göra uppgiften och ha klädbytardag för mellanstadiet på vår skola.
Man kan också välja ut en årskurs att ha klädbytardag för om man arbetar på en stor skola.

Fråga om eleverna kan titta hemma efter gamla jeans som skall slängas. Fråga även kollegorna om de har gamla jeans som skall slängas.