Skriv ut

Undervisningsstöd: Klädindustrins baksida!

Förmåga att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet.
  Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.

Lektionsplanering

v.1

Uppstart

 • Bildspel
 • Uppgiftsbeskrivning
 • Diskutera i grupper – Att handla kläder

v.2

Genomgång

 • Jeans – påverkan på miljön (film: How to make jeans)
 • Presentation av uppgiften – återskapa i jeans
 • Skissa

v.3

Skissa

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.4

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.5

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.6

Genomgång

-Vad är en klädbytardag?

Dela in eleverna i ansvarsgrupper – låt de läsa dokumentet om klädbytardagar

– skicka lapp hem till eleverna på mellanstadiet

v.7

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.8

Se filmen – Vi handlar, vem betalar (ca 30 minuter)

Diskutera i grupp – frågor finns

v.9

Göra planscher om klädindustrins påverkan på miljön

v.10

Redovisa


Klädbytardagen ligger utanför slöjdlektionen och om man tycker att det är för jobbigt att anordna så kan man
endast göra uppgiften och ta bort momentet klädbytardagen.

Hemsidor:
Naturskydsföreningen - klädbytardag
Hur gröna är dina blåjeans?

Filmtips:
How It’s Made Jeans
Vi handlar - vem betalar?
Sweat Shop
Ett miljösmart klädval