Skriv ut

Undervisningsstöd: Klädindustrins baksida!

Förmåga att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Lektionsplanering

v.1

Uppstart

 • Bildspel
 • Uppgiftsbeskrivning
 • Diskutera i grupper – Att handla kläder

v.2

Genomgång

 • Jeans – påverkan på miljön (film: How to make jeans)
 • Presentation av uppgiften – återskapa i jeans
 • Skissa

v.3

Skissa

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.4

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.5

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.6

Genomgång

-Vad är en klädbytardag?

Dela in eleverna i ansvarsgrupper – låt de läsa dokumentet om klädbytardagar

– skicka lapp hem till eleverna på mellanstadiet

v.7

Formgivning och framställning – återskapa med jeans

v.8

Se filmen – Vi handlar, vem betalar (ca 30 minuter)

Diskutera i grupp – frågor finns

v.9

Göra planscher om klädindustrins påverkan på miljön

v.10

Redovisa


Klädbytardagen ligger utanför slöjdlektionen och om man tycker att det är för jobbigt att anordna så kan man
endast göra uppgiften och ta bort momentet klädbytardagen.

Hemsidor:
Naturskydsföreningen - klädbytardag
Hur gröna är dina blåjeans?

Filmtips:
How It’s Made Jeans
Vi handlar - vem betalar?
Sweat Shop
Ett miljösmart klädval