Skriv ut
Elevuppgift
Konservburksåterbruk

Du får lära dig: 

  • Lite om olika material (bleckplåt) och dess egenskaper
  • Om hållbar utveckling och återbruk
  • Hur man kan reflektera och resonera över sin arbetsinsats på ett bra sätt

Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

 

Uppgift:

Du ska återbruka din konservburk. Den ska få en träbotten som ska spikas fast med dekorspik och du
ska tillverka ett lock med fastsättning som läraren visar.
Din design och egna idé ska visa sig i formningen av locket. 
Du ska även tillverka en "knopp" på valfritt sätt.
Du ska se till att locket inte är för klumpigt i förhållande till burkens tunna plåt och diameter:
Vill du kan du spraymåla din burk.

   

 Schack matt!            Hamburgesa                    Komatta?