Skriv ut

Undervisningsstöd: Konservburksåterbruk

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.

I god tid innan lektion ett bad jag eleverna att ta med en konservburk som dock inte bör vara för liten.
De ska även lägga den i blöt och ta bort ev. papper på utsidan innan de tar den med till skolan.
De fick börja med att använda en konservöppnare och ta bort botten på burken.
Därefter hamrades den vassa kanten innåt med hjälp av en kulan på kulhammaren.
De fick två kvadrater av ca 10 mm tjocka spillbitar som hämtades från en gammal lastpall
för att säkerhetsställa att allt material till botten och den undre lockbiten var återbruksmaterial.
På träbitarna ritades burkens innerdiameter som sedan formades till en botten och undre lockbit som skulle passa så tätt som möjligt.
Den undre lockbiten limmades senare på lockets undersida. När det gällde locket så skulle man helst välja ytterligare lastpallsmaterial men jag tillät även en bit lindträ ifall eleven ville bildhugga och snida i locket.
Till sist ville jag att eleven skulle fundera ut en trevlig, intressant knopp. Antingen fick de tillverka den själv i valfritt återbruksmaterial
alternativt ta med något kasserat hemifrån som kunde ge burken extra charm!
T.ex. legobit, tärning, bestick, leksak, mynt, verktygsdel, m.m m.m
Avslutningsvis ytbehandlades allt trä på något sätt och även plåtburken fick spraymålas om man ville.
Eleven fick till sist skriva/resonera/reflektera över sitt processande och besvara frågor om återbruk och hållbar utveckling.