Skriv ut
Snabbfakta
Krok på bräda
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä och metall
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 3-4v.
Material
Det läraren kan erbjuda
Uppgift

Eleven tillverkar sin egen krok i valfritt material och teknik.
Syftet är egen formgivning och hållfasthet.
Kravet är att den ska kunna fästas på en bräda och hålla att hängas på!

Förberedelser

Erbjud så många olika material och tekniker som möjligt. 
Förbered exempel så du kan illustrera olika tekniker t.ex.
och diskutera vad en bra funktion innebär?