Skriv ut
Elevuppgift
Krok på bräda

 

Du får lära dig:

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. 
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg,redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
  Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.


Uppgift:

Du ska formge och tillverka en krok som ska sitta fast på en bräda som läraren presenterar.
Kroken kan vara i valfritt material och du kan använda varierande tekniker som läraren godkänner.
Kroken ska vara funktionell d.v.s. att konstruktionen bör vara så att man ska kunna hänga t.ex. en
tjock jacka på den.Den ska även kunna fästas i en bräda på valfritt sätt.
Du kommer att få motivera dina val av material och form utifrån syftet
och beröra någon miljöaspekt i t.ex. val av material eller/och ytbehandling.
Innan arbetets start ska du ha presenterat din tänkta form samt val av material och tekniker.
Det görs både i en skiss och i ord.

Exempel på material:
Trä, metall (plåt, plattjärn, trådslöjd) plast,
Tekniker: T.ex. Kallbockning, lödning, smide, täljning, böja plast, nitning eller trådslöjd.