Skriv ut
Elevuppgift
Krok på bräda

 

Du får lära dig:

  • Olika materials egenskaper utifrån syftet med uppgiften. 
  • Lämpliga sammansättningar
  • Fiberriktning

 

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du ska formge och tillverka en krok som ska sitta fast på en bräda som läraren presenterar.
Kroken kan vara i valfritt material och du kan använda varierande tekniker som läraren godkänner.
Kroken ska vara funktionell d.v.s. att konstruktionen bör vara så att man ska kunna hänga t.ex. en
tjock jacka på den.Den ska även kunna fästas i en bräda på valfritt sätt.
Du kommer att få motivera dina val av material och form utifrån syftet
och beröra någon miljöaspekt i t.ex. val av material eller/och ytbehandling.
Innan arbetets start ska du ha presenterat din tänkta form samt val av material och tekniker.
Det görs både i en skiss och i ord.

Exempel på material:
Trä, metall (plåt, plattjärn, trådslöjd) plast,
Tekniker: T.ex. Kallbockning, lödning, smide, täljning, böja plast, nitning eller trådslöjd.