Skriv ut

Undervisningsstöd: Krok på bräda

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.

När man introducerar eleverna till olika tekniker är det lätt att de lockas av just detta med att tvinna metalltråd. (något som är roligt att göra med hjälp av skruvdragaren) Var då noggrann med att påpeka detta med att kroken verkligen ska fungera som en stabil krok för att man ska ha "lyckats" med sin uppgift. Formgivning och konstruktion måste gå hand i hand!
Svårt med metalltrådar är lödningen då det är svårt att få täta anläggningsytor vilket är nödvändigt för starka lödningar.
På bilden ses några exempel men det finns ju givetvis ytterligare mängder av sätt. 
Poängtera att utmaningen att sätta fast kroken på brädan är viktig den också.
Här måste man kanske "Pröva och ompröva" en hel del?
Erbjuder man smide så kan det bli lite köbildning vilket inte är så bra då tid går till spillo.
Tänk på alternativa uppgifter i så fall som eleven kan ta sig an.
Får ni ihop många bra krokar kan man kanske sätta upp hängarna i lärarummet, slöjdsalarna eller varför inte i rektorns rum!
Lycka till!


 Krokar från vänster på bilden är i skruvdragaren tvinnade metalltrådar, smidda krokar, en smidd spik som krok och en täljd svamp!