Skriv ut

Undervisningsstöd: Läderarmband

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp


Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
    Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. 
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Se punkt 4 ovan och börja sedan med att plocka ut lämplig information från följande länk inom område läderhantverk: http://www.fotevikensmuseum.se/d/sites/default/files/upload/pdf/hantverk/Garvning_20111213.pdf

Hur skulle man då kunna starta upp området Läder och skinn med en slöjdklass?
Jag kan föreslå ett sätt att arbeta på så att alla får en grund att luta sig emot.
En grund som är nödvändig för att senare kunna gör lite mer avancerade val i läderfloran.
För att eleverna ska lyckas med sitt första arbete och att inspirationen blir optimal föreslår jag följande undervisningsmodell.
En modell som jag själv använder mig av med framgång. Mitt förslag gäller för alla åldrar.

1. Ta fram materialet och berätta lite om ifrån vilka djur skinnet kommer. Vad är skillnaden mellan just läder och skinn?
Understryk att det är ett ganska dyrt material som ni ska arbeta med.
2. Vi gör släta armband. Det brukar vara populärt, relativt lätt och eleverna kan välja mellan flera olika dekorationstekniker. Inspirera med att visa ett antal varianter där man kan se laskning, färgning, bokstavspunsning etc.
Jag talar direkt om att man inte blir färdig på en lektion. Det brukar dra ner det hetsarbete som annars kan uppstå!
3. Jag skär själv upp ett antal remsor med läder (2,5-3 mm) och delar ut. (De bör vara breda nog att kunna punsa bokstäver på.)
Samla alla och visa hur man mäter remmen runt handen, klipper och använder kantjärnet och till sist hur man fuktar och punsar i lädret. Därefter kan eleverna sprida sig på de olika verktygen så man undviker kö. Här ska du ha kopierat upp idébladet armband som eleverna nu kan följa.
4. Samla dem senare igen och visa hur man tar hål och slår ihop tryckknappar och nitar. Köp in minst två uppsättningar
tryckknappsverktyg. Låt dem därefter arbeta vidare med hjälp av idébladet.
5. Samla till sist alla elever och gå igenom färgning. Lägg vikt vid att använda skyddskläder! Fortsätt med vaxning och
infettning och låt sedan eleverna avsluta sina arbeten.