Skriv ut
Elevuppgift
Lampa


Du får lära dig:

  • Lite om el och hur man kopplar en sladd
  • Att samarbeta med former och färger i båda slöjdarterna
  • Hur man kan utvärdera sin insats på ett bra sätt


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du kommer att, efter en modell, få tillverka en lampa där du får mest utrymme för egen kreativitet i framställandet av skärmen.
Du får jobba i båda materialen och i båda salarna för att bli klar.
Läraren kommer sedan att instruera dig i hur man kopplar en sladd på ett säkert sätt.