Skriv ut

Undervisningsstöd: Lampa

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.


Det är ett fantastiskt bra område att samarbeta inom och resultatet brukar vara mycket uppskattat. Här kan man ju även använda produkten väldigt naturligt varje dag i flera år om man så vill!
Dessutom får eleverna lite kunskaper om el och hur man kopplar en sladd.
Kanske kan man här samarbeta med ämnet Teknik?

Det kan vara svårt att bestämma att eleverna ska vara en viss bestämd tid på varje slöjdart. Det brukar fungera bäst om man startar på 2 håll men sedan låta eleverna vandra emellan salarna där de behöver tiden bäst.
Du som lärare får ju själv bestämma vilken variant du föredrar men en deadline är inte dumt för att sedan kunna gå vidare med nästa arbete.
Arbetssättet med att ha ”öppna” salar kan upplevas lite rörigt men brukar uppskattas av eleverna då det blir mer levande och lite annorlunda.

Tänk på att koppla sladdarna korrekt och att inte ha tyget allt för nära glödlampan. Givetvis finns det andra sätt att göra lampor på och detta är bara ett av många.
Följ idébladet och titta där på vad för material som behövs.
Genom länken här kan du beställa det material du behöver till det elektriska. http://www.slojd-detaljer.se

Lycka till!