Skriv ut

Undervisningsstöd: Lampa

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.


Det är ett fantastiskt bra område att samarbeta inom och resultatet brukar vara mycket uppskattat. Här kan man ju även använda produkten väldigt naturligt varje dag i flera år om man så vill!
Dessutom får eleverna lite kunskaper om el och hur man kopplar en sladd.
Kanske kan man här samarbeta med ämnet Teknik?

Det kan vara svårt att bestämma att eleverna ska vara en viss bestämd tid på varje slöjdart. Det brukar fungera bäst om man startar på 2 håll men sedan låta eleverna vandra emellan salarna där de behöver tiden bäst.
Du som lärare får ju själv bestämma vilken variant du föredrar men en deadline är inte dumt för att sedan kunna gå vidare med nästa arbete.
Arbetssättet med att ha ”öppna” salar kan upplevas lite rörigt men brukar uppskattas av eleverna då det blir mer levande och lite annorlunda.

Tänk på att koppla sladdarna korrekt och att inte ha tyget allt för nära glödlampan. Givetvis finns det andra sätt att göra lampor på och detta är bara ett av många.
Följ idébladet och titta där på vad för material som behövs.
Genom länken här kan du beställa det material du behöver till det elektriska. http://www.slojd-detaljer.se

Lycka till!