Skriv ut
Snabbfakta
Lika som bär
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 4 v.
Material
Lind
Uppgift

Eleven ska kopiera något föremål i träslaget lind så likt som möjligt i skala 1:1

Förberedelser

Inte mycket mer än att ha lindträ till hands.