Skriv ut

Undervisningsstöd: Lika som bär

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

                    

Syftet med uppgiften är att lära sig lite om fiberriktning och att få formge med olika verktyg.
Du som lärare får visa eleverna lite om hur man kan skissa tredimensionellt och hur man kan
 ”läsa av” fiberriktningen innan man skissar upp sitt föremål på träbiten.
För övrigt behövs inga större förberedelser förutom träbitar i lind.

Jag brukar sedan antingen presentera uppgiften på 2 olika sätt.
Antingen så har jag tagit med mig en mängd olika saker där eleven kan välja ett föremål. Eftersom uppgiften går ut på att kopiera någon sak så bör de vara av lagom svårighetsgrad. Du bestämmer men det kan vara prydnadsföremål, leksaker, köksredskap eller andra småprylar från hemmet.

Alternativ nr. två är att eleverna får välja valfri sak i slöjdsalen vilket gärna blir ett verktyg.
Tala om för dem vad som kommer att bedömas och att de därför inte bör ta vare sig en för lätt pryl ej heller för komplicerad.
 De måste hålla tiden på 4-5 veckor eller vilket du nu har bestämt passar för just din grupp.

Eleven presenterar skissen i skala 1:1 på det valda föremålet och överför den på träbiten i lind som de får av dig som lärare.

Efter att ha kontursågat ut den ena sidans form får de antingen forma den färdigt eller rita av nästa vy och därefter forma.