Skriv ut

Undervisningsstöd: Lika som bär

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.

                    

Syftet med uppgiften är att lära sig lite om fiberriktning och att få formge med olika verktyg.
Du som lärare får visa eleverna lite om hur man kan skissa tredimensionellt och hur man kan
 ”läsa av” fiberriktningen innan man skissar upp sitt föremål på träbiten.
För övrigt behövs inga större förberedelser förutom träbitar i lind.

Jag brukar sedan antingen presentera uppgiften på 2 olika sätt.
Antingen så har jag tagit med mig en mängd olika saker där eleven kan välja ett föremål. Eftersom uppgiften går ut på att kopiera någon sak så bör de vara av lagom svårighetsgrad. Du bestämmer men det kan vara prydnadsföremål, leksaker, köksredskap eller andra småprylar från hemmet.

Alternativ nr. två är att eleverna får välja valfri sak i slöjdsalen vilket gärna blir ett verktyg.
Tala om för dem vad som kommer att bedömas och att de därför inte bör ta vare sig en för lätt pryl ej heller för komplicerad.
 De måste hålla tiden på 4-5 veckor eller vilket du nu har bestämt passar för just din grupp.

Eleven presenterar skissen i skala 1:1 på det valda föremålet och överför den på träbiten i lind som de får av dig som lärare.

Efter att ha kontursågat ut den ena sidans form får de antingen forma den färdigt eller rita av nästa vy och därefter forma.