Skriv ut
Elevuppgift
Lika som bär

Du får lära dig:

  • Hur man bäst arbetar med tanke på fiberriktningen i trä
  • Hur man gör en enklare tredimensionell skiss
  • Lämpliga verktyg för ändamålet

Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift 

Du ska välja ett föremål inom ett område som läraren valt ut.
Detta ska du sedan kopiera i trä i skala 1:1 så noggrant du kan genom att välja rätt verktyg,
metoder och tekniker och ev. maskiner.

Innan du börjar så ska du skissa av ditt föremål tredimensionellt i skala 1:1
Du har 4 veckor på dig och du får själv välja om du vill tillsätta färg till din färdiga uppgift.
Som avslutning får du utvärdera din insats.
Lycka till!