Skriv ut
Elevuppgift
Lika som bär

Du får lära dig:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur man bäst arbetar med tanke på fiberriktningen i trä
  • Hur man gör en enklare tredimensionell skiss

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du bemästrar några handverktyg
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.


Uppgift 

Du ska välja ett föremål inom ett område som läraren valt ut.
Detta ska du sedan kopiera i trä i skala 1:1 så noggrant du kan genom att välja rätt verktyg,
metoder och tekniker och ev. maskiner.

Innan du börjar så ska du skissa av ditt föremål tredimensionellt i skala 1:1
Du har 4 veckor på dig och du får själv välja om du vill tillsätta färg till din färdiga uppgift.
Som avslutning får du utvärdera din insats.
Lycka till!