Liten staty

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut

Undervisningsstöd: Liten staty

 Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Denna uppgift togs fram för grupp i år 6 då jag hade vikarie i tre veckor.  Jag ville kunna förbereda okomplicerade instruktioner för vikarien och samtidigt kunna bedöma några kunskapskrav utan att jag varit närvarande genom processen. 
Jag förberedde genom att såga upp en mängd klossar i storleken av ca 6 x 8 cm till baskloss. Till toppbitar valde jag tunnare bitar i olika träslag med vacker textur. Därefter fick eleverna plocka en bit från var låda. Vidare valde de 10 cm av någon 2 mm tjock metalltråd.
Läraren bör prata om vad att tolka innebär? Hur kan man tolka in sig själv i ett föremål? Prata om intressen, familj, ägodelar, favoritmusik/artister/färger/maträtter etc. Det kan även gälla abstrakta egenskaper som att ha ett stort hjärta eller att man är blyg?
Tanken är då att man i den tunnare biten kan såga ut något som representerar sig själv.
Gå igenom fiberriktning då tunnare trä lätt kan gå sönder om man sågar och filar smala detaljer.
Prata om lämliga sågar med tunna sågblad, visa böjtången och kanske olika runda föremål att böja runt
så att det blir mjuka och behagliga böjformer att titta på.
Berätta att man bör vara nogrann med finnish/yta och ska man borra hål för metalltråden innan eller efter man formar träbitarna?
Vi borrade med skruvdragare men se upp! En 2 mm borr går lätt sönder!
Ska man måla eller inte? Läraren kan bestämma men försök få elever att uppskatta träets vackra textur framför färg som de annars oftast väljer. 
Till sist fick eleverna kortfattat motivera sin form och hur den kunde kopplas/tolkas till eleven själv.  Det kan man göra muntligt eller i skrift.