Ljusstake för 4 ljus

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut
Snabbfakta
Ljusstake för 4 ljus
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 8 v.
Material
Trä eller metall samt kompletterande material
Uppgift

Eleven ska i valfritt material tillverka en ljusstake för 4 ljus. 
Lämpligt kan vara trä eller metall (eller i kombination?) men kanske med detaljer i andra material.
Den kan stå eller hänga och form, funktion och kvalitet bör hänga ihop.

Förberedelser

Inga speciella mer än förutsättingarna i dokumentet Elevuppgift.