Skriv ut

Undervisningsstöd: Logotype

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


Att få tänka ut och skapa sin egen logotype där man uttrycker sin egen personlighet kan nog vara spännande. Den kanske senare även kan följa med under skoltiden och användas i andra sammanhang?

Syftet blir att kläcka idéer, designa och förhoppningsvis stärka självkänslan med något unikt som ingen annan har.

Jag tänker att du som lärare lägger fram och visar upp ett ”smörgåsbord” av olika material.
Det finns t.ex. plast i form av bonoplex, ben, horn, läder och givetvis träslag i kanske exklusivare sorter för de som ska arbeta i mindre föremål som smycken t.ex.
När det gäller metall kan man kanske också här erbjuda ”finare” sådana som tenn, silver eller nysilver om det rör sig om små logotyper.

Som uttrycksformer tänker jag mig just smycken, reliefer eller prydnadsföremål.
Tekniker som då passar kan vara bildhuggning, smide, böjande av plast eller täljning.

Arbetsgång:
 Be eleverna att rita/skissa upp sina förslag som ska mynna ut i ett enda. Ta diskussionen om vilket material som kan vara lämpligt. Här kan ju vara ytterst viktigt att prata om fiberriktning och om man vill arbeta tredimensionellt.
Var finns det smala tunna områden och hur bör fiberriktningen löpa just där?
Vidare får eleven rita upp sin form på materialet och börja arbeta sig framåt.

Du som lärare bör se till att ha riktigt fina slippapper till hands för ytbehandlingen och även nålfilar och fina sågblad.

Innan, och sedan även under arbetet, kan eleven få värdera ( ge omdömen) hur hen tänkt i val av form och material eftersom detta är ett av de tänkta kunskapskraven som ska bedömas i arbetet.
(Se värderingsunderlag)