Skriv ut

Undervisningsstöd: Luftmaskburk

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.
  • Resurshushållning genom återbruk av material.

Detta är en bra start och slutuppgift där eleverna får prova på tekniken virkning. De får träna koordinationen med att få tråden med på virknålen igenom öglan och få till ett så jämnt snöre som möjligt.

Virkningen tar olika lång tid för eleverna att förstå så jag går runt till eleverna och hjälper dem en till en tills de flesta är igång med tekniken. Första lektionen ska alla försöka virka med virknål medan jag låter vissa elever efter ett tag få virka luftmaskor med fingarna utan virknål för att alla ska få ett snöre till sin burk.

Jag har haft uppgiften tidsbegränsad så att sista lektionstillfället bara har bestått av att limma och dekorera sina burkar och eleverna som blivit helt klara har fått prova på att virka fasta maskor.

Jag visade eleverna denna film och lät de elever som behövde se den mer än en gång få låna slöjdens iPad

Film: Luftmaskor