Skriv ut

Undervisningsstöd: Min egen dalahäst

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

Centralt innehåll i årskurs 4-6:

  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Lektionsplanering

v1 Introdution av uppgiften, pedagogisk planering
- visning av filmerna
- Skiss
v.2

Genomgång av olika broderistygn
Sömnad

v.3 Sömnad
v.4 Sömnad
v.5 Eleverna sätter ord på sina tolkningar av dalahästen


Filmtips:

Dalahäst tillverkning
Kurbitsmålning
Arbetsprocess film