Skriv ut

Undervisningsstöd: Min egen dalahäst

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll i årskurs 4-6:

  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Lektionsplanering

v1 Introdution av uppgiften, pedagogisk planering
- visning av filmerna
- Skiss
v.2

Genomgång av olika broderistygn
Sömnad

v.3 Sömnad
v.4 Sömnad
v.5 Eleverna sätter ord på sina tolkningar av dalahästen


Filmtips:

Dalahäst tillverkning
Kurbitsmålning
Arbetsprocess film