Skriv ut

Undervisningsstöd: Min framtid

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, 

Centralt innehåll:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Eleverna skall lämna in:

 • Skiss på sin idé
 • Collage (klipp och klistra eller ett digitalt collage)
  En samling av bilder som beskriver din inspiration
 • Genomfört broderi
 • Reflektion över hur arbetet har gått.
  (en slöjdrapport) 

Du kan även visa denna inspirations film som visar olika tekniker inom broderi.

Eleverna skall kanske prova på olika stygn först innan de bestämmer sig för vilka stygn de vill arbeta med.
Jag brukar låta eleverna göra en provbit med ca 5-7 olika stygn.

Det finns ett kapitel i serien Kvalitet som handlar om en kille som broderar korsstygn med spel motiv.
Den kan man visa som en intro. Du hittar filmen här.

För att se olika stygn kan ni söka på youtube efter inspiration.

Du kan även visa denna inspirations film som visar olika tekniker innom broderin.