Skriv ut

Undervisningsstöd: Min framtid

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Eleverna skall lämna in:

 • Skiss på sin idé
 • Collage (klipp och klistra eller ett digitalt collage)
  En samling av bilder som beskriver din inspiration
 • Genomfört broderi
 • Reflektion över hur arbetet har gått.
  (en slöjdrapport) 

Du kan även visa denna inspirations film som visar olika tekniker inom broderi.

Eleverna skall kanske prova på olika stygn först innan de bestämmer sig för vilka stygn de vill arbeta med.
Jag brukar låta eleverna göra en provbit med ca 5-7 olika stygn.

Det finns ett kapitel i serien Kvalitet som handlar om en kille som broderar korsstygn med spelmotiv.
Den kan man visa som en intro. Du hittar filmen här.

För att se olika stygn kan ni söka på youtube efter inspiration.

Du kan även visa denna inspirations film som visar olika tekniker innom broderin.