Skriv ut
Snabbfakta
Min garderob
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Materialkunskap
Förmåga
Välja och..
Betygskriterier
Utifrån syftet..
Centralt innehåll
Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
1 v.
Material
Inlämningsuppgift
Uppgift

Detta är en teoretisk uppgift där eleven skall undersöka sina kläder och få kännedom om olika textila material.
Uppgiften är lämplig att använda till distansundervisning. Eleverna kommer att bedömas i sin förmåga att motivera
materialval utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Förberedelser

Inget speciellt förutom papper och penna eller digitala verktyg.