Skriv ut

Undervisningsstöd: Min garderob

Förmågor att utveckla    

  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
  • Resurshushållning genom återbruk av material.


Uppgiftens syfte är att låta eleverna få insyn i vilka textila material man kan använda sig i av framställning av kläder.
Dessutom får eleven träna på att motivera sina val av material till olika klädesplagg utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Gå igenom uppgiften med eleverna där du konkretiserar kunskapsmålen.

Denna uppgift kan förslagsvis skickas ut via tjänsten Grupprummet här i Terminsplanera.

1. Öppna dokumentet/uppgiften här i uppgiftsbanken
2. Kopiera länken
3. Skicka den till eleverna! Voilá!