Skriv ut
Elevuppgift
Min medalj

Du får lära dig:

  • Att rita en utförlig skiss
  • Olika broderistygn
  • Olika slöjdspecifika ord

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
    Ta hänsyn till någon miljöaspekt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats.

Uppgift:

Er uppgift är att formge och framställa en medalj med hjälp av olika filttyger, pärlor,band och en säkerhetsnål.
Ni skall först rita en skiss där ni redogör för vilka material och broderistygn ni skall använda er av.
Efter arbetet skriver ni en slöjdrapport där ni redogör för er arbetsprocess.