Skriv ut

Undervisningsstöd: Min medalj

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter, 

Centralt innehåll årskurs 4-6

  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok

Material:

Filttyg
Säkerhetsnål (sys fast för hand på baksidan)
Pärlor, paljetter
Band