Skriv ut

Undervisningsstöd: Min medalj

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

Centralt innehåll årskurs 4-6

  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Material:

Filttyg
Säkerhetsnål (sys fast för hand på baksidan)
Pärlor, paljetter
Band