Skriv ut
Snabbfakta
Mitt skrin
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
En termin
Material
Förslagsvis hyvlat furuvirke 95 x 12 mm ca 1,5 m/elev
Uppgift

Eleven får tillverka ett skrin och ge detta en personligt prägel genom olika uttryckssätt.
Grundmaterialet är trä men kan kompletteras med andra material. 

 

Förberedelser

Hyvlat furuvirke 95 x 12 mm.  Olika material för att kunna iscensätta elevers olika sätt att uttrycka 
sig personligt i skrinet.
Se även filmen om Olika lock för att kunna inspirera.