Skriv ut

Undervisningsstöd: Mitt skrin

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

 Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

 

I denna uppgift kommer eleverna tillverka ett skrin där stor vikt läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt uttryck på skrinet.  Huvudsyftet med uppgiften är inte det praktiska görandet av skrinet utan förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.
OBS!  Här måste läraren vara tydlig med just syftet och se till att alla förstår det.  Givetvis är hantverket också viktigt men i denna uppgift endast ett ”verktyg” för att utveckla ovan nämnda förmåga. Kursplanen säger att det handlar om att ”utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt- i riktning mot att utveckla ett framtida personligt formspråk”.   Diskutera  vad ett uttryck innebär. Vad är ett personligt sådant? Jag har märkt att vissa elever gärna stannar vid att enbart måla en favoritfärg eller kanske endast bränna in ett namn på skrinets lock. Hur kan man få dem att utveckla det?

Jag tänker att man präglar/utformar skrinet efter något som är betydelsefullt i ens liv. Former, färger familj, kompisar, intressen, boende, åsikter, drömmar etc. Därefter kan man kanske gå in på hur man kan överföra det på ett skrin. Låt eleven förstå att man kan arbeta tredimensionellt, miljötänk, återvinningstänk eller kombinera med andra material etc. Varför inte ta med något hemifrån som kan tillföra det där lilla extra.

Låt lektion nr 1 enbart bli ett pass då ni skissar och får ner alla idéer på papper så man inte glömmer av de goda tankarna? Jag öppnar upp deras tankevärd genom att berätta om olika material som finns att tillgå och jag visar olika sätt att arbeta med lock (se foton med olika lock)

Givetvis är också de praktiska delarna viktiga att ta tillvara. Du har i uppgiften ypperliga möjligheter att kunna lära ut hanterandet av en mängd metoder, tekniker och verktyg. Bestäm själv! 

Arbetet kan ta upp till en hel termin och därför finns här som förslag att bedöma hela 5 betygskriterie.

Mitt förslag
På min skola behöver vi i stort sätt en hel termin till denna uppgift där vi brukar arbeta i furu.
Lär ut till eleverna hur man ritar en enklare ritning med längdmått, breddmått och höjdmått. Storleken får du som lärare begränsa. Eleven får räkna ut hur lång bräda de behöver till sina fyra sidor.  Därefter får de såga den ohyvlade brädan + några extra cm.  Jag brukar sedan hyvla en plansida och en kantsida. Det ger ett rakt och jämnt utgångsläge för att använda strykmått och vinkelhake. Nu får eleven med strykmåttets hjälp rita breddmått och därefter hyvla. Sedan mäter man ut hur långa sidorna ska vara för att därefter i geringssågen kapa upp dem. Se nu vidare på teknikbladet för skruvförband hur man kan sätta ihop skrinet (man kan ju även rita, borra och försänka innan man limmar).  gå till ÖVRIGT STÖD och sök på skruvförband (det finns sid 1 och 2)

Vidare brukar de få såga en bit plywood som sedan limmas som botten (såvida de inte har andra egna förslag).  Vi har dessförinnan jämnat till lådans undersida så att den är plan att limma på.

Nu börjar det roliga arbetet med att praktiskt åskådliggöra det tänkta planerade uttrycket. Det mesta av det kommer förmodligen att synas i locket och här ska det finnas olika träslag och material tillgängligt.

Lycka till!