Skriv ut
Elevuppgift
Mitt skrin

Du får lära dig:

  • En sammansättningsmetod
  • Hur man gör en enklare ritning med de viktigaste måtten utsatta
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material kan påverka ett slöjdföremåls estetiska uttryck
  • Hur man kan utvärdera sin insats på ett bra sätt


Du kommer bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.


Uppgift: 

Du ska få tillverka ett skrin där läraren bestämmer vilka mått du bör hålla dig inom.
Vidare kommer du att få sätta en personlig prägel på skrinets utseende genom att olika
uttryck som du själv, eller med lärarens hjälp, tar fram.
Det kan man göra på en mängd olika sätt i en mängd olika material. Locket erbjuder
kanske den bästa ”platsen” genom att man kan formge och stänga ett skrin på så många olika sätt.
Kanske blir locket en trädgård, en swimmingpool eller varför inte en fotbollsplan?
Titta på lärarens exempel eller på foton där du kan inspireras.
Försök dock att själv bidra med så mycket som möjligt utan att ta efter någon annans idé.
Kanske tar du med något roligt hemifrån som du kan fästa på ditt skrin?

Lycka till!