Mobil i ull och papper

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut

Undervisningsstöd: Mobil i ull och papper

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Tova en boll med tesil

Vik en box

Vik en stjärna

Vik en blomma

Jag har gjort mallar i tjockare kartong som eleverna ritar av för att förenkla. I filmen säger de att man skall klippa ut två kvadrater på 20 cm.
men jag har gjort en mindre stjärna och använt mig av två kvadrater på 12 cm istället. Hacken skall klippas in 3 cm.

Det bästa pappret är origamipapper, har man inte det går det bra med vanligt kopieringspapper, tidningspapper mm.
Använd inte för tjockt papper bara.