Skriv ut
Snabbfakta
Mobilställ
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 6 v.
Material
Trä och kompletterande material
Uppgift

Eleven ska tillverka ett mobilställ som ska stå på ett bord.
Mobilstället bör vara stabilt, noggrant tillverkat, intressant att se på
samt passa bra till den tänkta mobilen!

 

Förberedelser

Inga speciella!