Skriv ut

Undervisningsstöd: Mobilställ

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

                                  

I uppgiften ligger mycket fokus på just form, funktion och kvalitet.
Prata med eleverna om dessa tre områden. Vad innebär de?
För att arbeta mot högre bedömningar bör man också vara tydlig med att de olika momenten i arbetet bör vara utmanande. En stabil fyrkantig kloss kan ju både ha en tilltalande form, fungera som mobilställ på ett bord och om det är kvalitet i klossen, ska man då erhålla en hög bedömning? Diskutera.

Låt eleverna få veta vilka olika kompletterande material det finns att tillgå. Jag tänker på metall, textil, läder & skinn, bonoplex (plast) eller vad ni nu har i salen. Kan något av detta förhöja kvalitén?

Om man ägnar första lektionen till att planera och överväga olika alternativ till material så kanske du som lärare kan ta fram lite grundmaterial till eleverna inför lektion två.
Låt planerandet ta tid. Förklara hur viktigt det är att överväga olika alternativ innan man bestämmer sig.
Låt eleverna skissa på olika förslag eller t.o.m. göra en ritning. Du bestämmer.